75 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ 

 

 

 

   

⇒ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಧು-ವರರ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ


 

">

ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ,   ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ.

  Wear Mask, Maintain Social Distance,   STAY  HOME,   STAY  SAFE. 

-------------------------------------------------------------

Go to top