-------------------------------------------------------------------------------------------------

ಆತ್ಮೀಯ  ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮತದಾನ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ 

" ನನ್ನ ಮತ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು "

ನಾನು  ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಮತ ಹಾಕುವೆ ನೀವೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಮ್ಮಿಂದ ......  ಮತದಾನ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ

ದಿನಾಂಕ :  ಏಪ್ರಿಲ್ 26   ಮತ್ತು   ಮೇ 07  ರಂದು

                                                                 ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಧು-ವರರ  ಕೇಂದ್ರದ    » ♦  ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಧು-ವರರ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ,   ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ.

  Wear Mask, Maintain Social Distance,   STAY  HOME,   STAY  SAFE. 

-------------------------------------------------------------

Go to top