ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಧು-ವರರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ

ಶ್ರೀ ಮಾಸೂರು ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ          - 9591260145     

ಶ್ರೀ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಕೆ.ಸಿ.                  - 9916631390                 

ಶ್ರೀಧರ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪನವರ                   - 9986361233                 

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಪುರವಂತರ್         - 9844104816                       

ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್ ಬಾತಿ    - 9449979059

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಮೇಷ್ಟು           - 9591746756    

ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ ಎನ್. ಗೌರಿಹಳ್ಳಿ   - 9986185286

 

ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ,   ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ.

  Wear Mask, Maintain Social Distance,   STAY  HOME,   STAY  SAFE. 

-------------------------------------------------------------

Go to top